8 stycznia 2014

inwestycja, ryzyko, stół, investment, table


Kolejnym specyficznym elementem inwestycji jest ryzyko. Sama kategoria ryzyka, towarzyszy każdej inwestycji, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. 

Istnieje wiele problemów ze zdefiniowaniem ryzyka. Wg A. H. Willett’a, ryzyko jest czymś obiektywnym, skorelowanym z subiektywną niepewnością. Definicja ta jednak nie zyskała aprobaty środowiska naukowego, m.in. w związku z dość nieprecyzyjnym jej ujęciem. 

Zdaniem F. Knight’a ryzyko to niepewność mierzalna, a niepewność sensu stricto to niepewność niemierzalna . 

Wobec trudności wynikających z podania obiektywnej definicji ryzyka, M. T. Wilczek wyróżnił kilka elementów jakimi można je określić. Zatem ryzykiem może być: 
 • możliwość poniesienia straty,
 • prawdopodobieństwo rozproszenia oczekiwanych efektów,
 • perspektywa otrzymania wyniku innego od zamierzonego,
 • możność wystąpienia niepożądanego przypadku,
 • stan, w którym istnieje możliwość poniesienia straty.
Zagadnienie systematyki i podziału ryzyka jest szeroko omawiane w literaturze przedmiotu. W tym fragmencie zostaną omówione skrótowo ryzyka charakterystyczne dla działalności inwestycyjnej

Do najważniejszych zalicza się:

ryzyko rynkowe – to ryzyko, które wynika ze zmian cen dóbr i usług inwestycyjnych, stóp procentowych, a także kursów walutowych,

ryzyko inflacyjne – to ryzyko, które jest rezultatem zmian stopy inflacji, co może powodować, że siła nabywcza wypracowanego przez inwestora dochodu ulegnie w przyszłości znacznym zmianom,

ryzyko polityczne – przejawia się głównie w działaniach poszczególnych organów władzy centralnej tj. rządu, parlamentu oraz innych instytucji prawotwórczych; jest ono związane ze zmianami prowadzonej przez państwo polityki fiskalnej, monetarnej czy społecznej; działania władz państwowych mogą ograniczyć skłonność do inwestowania, także poprzez tworzenie skomplikowanych, kosztochłonnych postępowań przetargowych,

ryzyko wydarzeń – to ryzyko związane z możliwością wystąpienia niespodziewanych zajść, mogących mieć znaczący wpływ na pojedynczego inwestora,

ryzyko prawne – jest powiązane ze wcześniej już wspomnianą możliwością zmiany ustawodawstwa związanego z działalnością inwestycyjną podmiotów; niestabilny system prawny (w tym częste nowelizacje ustaw) może ograniczać ilość oraz wielkość przeprowadzanych inwestycji,

ryzyko zarządzania – wynika z niewłaściwego prowadzenia działalności inwestycyjnej; brak wystarczających kompetencji u osoby zarządzającej przedsięwzięciami inwestycyjnymi sektora prywatnego czy publicznego może spowodować znaczne straty finansowe dla inwestora, a także ograniczyć jego atrakcyjność przy ubieganiu się o dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej lub zniechęcić przedsiębiorców do angażowania się we wspólne projekty,

ryzyko finansowe – to klasyczne ryzyko pojawiające się podczas korzystania w działalności inwestycyjnej z kapitału obcego,

ryzyko informacji – przejawia się w asymetrii informacji oraz z dostępem do niej,

ryzyko społeczne – może wynikać z niezgodności celów i interesów inwestorów oraz mieszkańców poszczególnych terenów inwestycyjnych; presja społeczna może mieć znaczące znaczenie przy decyzjach inwestycyjnych dokonywanych przez duże korporacje i władze publiczne.

Powyższy tekst jest fragmentem mojej pracy dyplomowej z zakresu inwestycji. 


Autor zdjęcia: LendingMemo, flickr.com

3 PRZEŚLIJ KOMENTARZ:

 1. Świetny wpis. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, jeśli dodam Cię do mojej listy najlepszych blogów o pięknych wnętrzach - Blogiopieknychwnetrzach.blogspot.com. Będzie łatwiej znaleźć Twój blog. Pozdrawiam, Ania.

  OdpowiedzUsuń
 2. Wg mnie ryzyko jest nieodłącznym elementem naszego życia, codziennie podejmując każdą decyzję podejmujemy pewne ryzyko, czasami bliskie zeru, czasami dość duże. jednak to co łączy wszystkich miliarderów to fakt, że całe życie podejmują ogromne ryzyko. niektórzy z nich dochodzili do bankructwa, nawet kilkukrotnie odrabiając zarobiony kapitał w dość szybkim tempie:)
  Zapraszam was do mnie na bloga, 3 nowe artykuły o motywacji:)

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam,
  Proszę o odpowiedź na kilka pytań, które pozwolą nam lepiej dopracować koncepcję i wdrożyć usługę elektroniczną dotyczącą efektywnego zarządzania zasobami środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie.
  Będziemy wdzięczni za poświęcony czas!

  Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1cCFHFjfh2uJ-UBwPJmLpPZkRWGMU-hpJWQdJT-RRHH4/edit

  OdpowiedzUsuń

PAMIĘTAJ! Komentarze wulgarne, reklamowe i niezwiązane z tematem wpisu będą usuwane! Podpisuj się przynajmniej imieniem lub pseudonimem, jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź!