5 lutego 2014

arrow, up, profit, zysk, inwestycje, zrodla, finansowania

Przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne finansując inwestycje ze środków zewnętrznych powinny w pierwszej kolejności korzystać ze środków o charakterze bezzwrotnym. Jeżeli nie mają takiej możliwości, to dopiero wówczas powinny skorzystać ze środków o charakterze zwrotnym. Podmioty podejmując decyzje o wyborze konkretnego źródła finansowania muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, które pośrednio lub bezpośrednio przekładają się na ich decyzje finansowe.

Do najważniejszych determinant wyboru źródeł finansowania należy zaliczyć:

czas pozyskania kapitału – im krótszy tym większa skłonność do skorzystania z takiego źródła, gdyż krótki okres pozyskania kapitału poprawia efektywność danego źródła oraz ułatwia planowanie, co skraca okres realizacji inwestycji i pozwala na jej wykonanie zgodnie z harmonogramem,

możliwość samodzielnego przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz koszty z tym związane – wydatki ponoszone na sporządzanie potrzebnej dokumentacji projektowej, której wykonanie zostało zlecone przedsiębiorstwu zewnętrznemu podnoszą koszty inwestycji; w przypadku gdy konieczne jest skorzystanie z usług firm consultingowych, inwestorzy poszukują tej, która wykonana zlecenie możliwie najtaniej,

koszt kapitału – jedno z najbardziej istotnych kryteriów wyboru źródła finansowania, koszt kapitału powinien być jak najniższy,

możliwość realizacji funkcji pozafinansowych  np. możliwość promocji spółki akcyjnej emitującej obligacje,

rekomendacja instytucji finansowej – instytucje finansowe powinny współpracować z przedsiębiorcami w kwestii wyboru źródła finansowania, pełniąc tym samym funkcję doradczą; współdziałanie w zakresie doboru odpowiednich źródeł może przynieść obopólne korzyści, zarówno po stronie inwestorów jak i danej instytucji finansowej (najczęściej banku),

preferencyjny charakter instrumentu – korzystanie z instrumentów o charakterze preferencyjnym daje podmiotom możliwość skorzystania z niższego oprocentowania, dogodnego sposobu oraz warunków płatności, a także pozwala ominąć część uciążliwych warunków przetargowych wynikających z ustaw (w przypadku współpracy podmiotów publicznych z prywatnymi),

dostępność źródła kapitału – choć funkcjonowanie wszystkich podmiotów prywatnych jest oparte na tych samych zasadach prawnych i teoretycznie mają one taki sam dostęp od wszystkich źródeł finansowanie, to w praktyce sytuacja finansowa inwestor��w jest zróżnicowana i nie każdy podmiot może skorzystać z dowolnego źródła kapitału,

doświadczenie w ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji (negatywne bądź pozytywne) .

Tekst ten jest fragmentem mojej pracy dyplomowej z zakresu inwestycji 


Autor zdjęcia: anchor1203, flickr.com

1 PRZEŚLIJ KOMENTARZ:

PAMIĘTAJ! Komentarze wulgarne, reklamowe i niezwiązane z tematem wpisu będą usuwane! Podpisuj się przynajmniej imieniem lub pseudonimem, jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź!